Tag - Video

Seamless Matrix Switches – Thiết bị chuyển mạch Ma Trận

Seamless Matrix Switch - Thiết bị chuyển mạch tín hiệu Video ma trận. Là thiết bị chuyên dụng xử lý tín hiệu video đầu vào và đầu ra với các tính năng đặc biệt. Khi người dùng có nhiều hơn một thiết bị phát tín hiệu video và nhiều thiết bị trình chiếu (màn hình / TV / Máy chiếu) trong cùng một hệ thống, việc quản lý các tín hiệu và thiết bị trình chiếu sẽ vô cùng đơn giản...

Read more...